Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Císařským patentem z 23. prosince 1817 bylo ustanoveno vyhotovení nového katastru, který do historie vstoupil pod názvem „Stabilní katastr“. Kvůli přesné pozemkové dani, která se vyměřovala podle čistého výnosu z půdy, vzniklo v letech 1824 – 1830 a 1833 – 1835 na Moravě jedinečné mapové dílo, které je svou precizností a vynikající právní úrovní stále vzorem pro moderní katastry.

První soustavné zmapovaní obcí celé země prováděly tzv. „Mapovací komise“, složené z vědecky vzdělaných a prakticky zacvičených zeměměřičů vojenského a civilního stavu.

S podrobným měřením krajiny byla z rozpracované originální mapy odvozena její kopie tzv. „Indikační skica“ (více na stránce Moravského zemského archivu v Brně).

       

Štítná
  Seznam vlastníků domů na indikační skici z roku 1828  

   


   
 
 
Poznámka:
Prepis pre nečitateľnosť digitálnej snímky nemusí byť vždy presný.
 
 
 
1/a - Štiepansky Johann - Ganzlehner
1/b - Walek Wenzl - Chalupner
2 - Maniek Wenzl - Chalupner
3 - Šmotek Martin - Chalupner
4 - Skřak Franz - Chalupner
5 - Pawlik Martin - Chalupner
6 - Ďrga Wenzl - Chalupner
7 - Balacžek Georg - Chalupner
8 - Ržemaržik Mathias - Chalupner
9 - Štlapak Johann - Chalupner
10/a - Hnilo Wenzl - 1/2 Lehner
10/b - Hnilo Wenzl (vulgo Waschinof) - 1/2 Lehner
11 - Bartek Wenzl - Chalupner
12/a - Manik Franz - Chalupner
12/b - Strnka Kata - Chalupner
13 - Tkadletz Joseph - Ganzlehner
14 - Zmilek Martin - Ganzlehner
15 - Nowak Wenzl - 1/2lehner
16 - Fojtik Martin - Chalupner
17 - Bartosch Anton - 1/2lehner
18Bartosch Wenzl - Chalupner
19 - Bartosch Wenzl - 1/2 Lehner
20 - Mozgwa Jakob - 1/2 Lehner
21 - Hnilo Johann - Häussler
22, 23 - Bařinka Martin - 1/2 Lehner
24 - Schwabek Thomas - 1/2 Lehner
25/a - Cžička Wenzl - 1/2 Lehner
25/b - Janacžek Andreas - 1/4 Lehner
25/c - Klima Martin - 1/4 Lehner
26 - Zacžek Johann - 1/2 Lehner
27/a - Machalik Joseph - 1/4 Lehner
27/b - Machalik Bartolomäus - 1/4 Lehner
28 - Kralik Matheus - Chalupner
29 - Holbik Joseph - Chalupner
30 - Klima Barbara - Chalupner
31 - Machacž Martin - Chalupner
32 - Scžepancžik Andreas - 1/2 Lehner
33 - Slama Franz - Chalupner
34 - Štrnad Johann - Ganze Lehner
35 - Krnaczek Franz - Chalupner
36 - Schurain Wenzl - Chalupner
37 - Strnka Joseph - Chalupner
38 - Marek Martin - Chalupner
39/a - Tkadletz Joseph - 1/2 Lehner
39/b - Šcžepancžik Joseph - 1/2 Lehner
40 - Slonek Martin - Chalupner
41 - Strnad Johann - 1/2 Lehner
42 - Rolenz Andreas - Ganz Lehner
43/a - Miklicžek Franz - 1/4 Lehner
43/b - Miklicžek Nikolaus - 1/4 Lehner
44 - Biehuncžik Wenzl - 1/2 Lehner
45 - Kolinek Johann - 1/2 Lehner
46 - Biehuncžik Joseph - 1/2 Lehner
47 - Barzuch Johann - 1/2 Lehner
48 - Strnad Anton - 1/2 Lehner
49/a - Strnka Wenzel - 1/2 Lehner
49/b - Ďjulik Franz - 1/2 Lehner
50 - Strnad Johann - 1/2 Lehner
51 - Kralik Martin - 1/2 Lehner
52 - Barzuch Joseph - 1/2 Lehner
53 - Běcžak Mathias - 1/2 Lehner
54/a - Hnanicžek Johann - 1/4 Lehner
54/b - Hnanicžek Joseph - 1/4 Lehner
55 - Hnanicžek Johann - 1/2 Lehner
56 - Štrnad Georg - 1/2 Lehner
57/a - Tomanek Martin - 1/2 Lehner
57/b - Zagicžek Anton - 1/2 Lehner
58 - Struharž Martin - 1/2 Lehner
59 - Hrncžiržik Johann - 1/2 Lehner
60 - Cžerniczek Martin - 1/2 Lehner
61 - Tomanek Joseph - 1/2 Lehner
62 - Bartosčh Andreas - 1/2 Lehner
63 - Štrnad Joseph - 1/2 Lehner
64 - Šurý Martin - 1/2 Lehner
65 - Struharž Franz - 1/2 Lehner
66 - Baržinka Martin - 1/2 Lehner
67 - Jurzencžak Joseph - Ganzlehner
68 - Masarž Jakob - 1/2 Lehner
69 - Šchenkeržik Martin - 1/2 Lehner
70 - Struharž Joseph - 1/2 Lehner
71 - Urban Martin - 1/2 Lehner
72 - Graf Stephann Illýesházý - Graf
73 - Pritinger Mathias - 1/2 Lehner
74 - Floresch Martin - 1/2 Lehner
75 - Prilinger Franz - 1/2 Lehner
76/a - Mariasch Franz - 1/2 Lehner
76/b - Mariasch Johann - 1/2 Lehner
77 - Schebak Franz - 1/2 Lehner
78 - Herrschaft Brumow - bodupfantindung
79 - Fait JosephMüller
80 - Baržinka Anna - Chalupner
81 - Zvonicžek Georg - 1/2 Lehner
82 - Biehuncžik Franz - 1/2 Lehner
83 - Lisčka Nikolaus - 1/2 Lehner
84 - Škubnik Paul - 1/2 Lehner
85 - Škubnik Johann - 1/2 Lehner
86 - Urban Anton - 1/2 Lehner
87 - Zwonicžek Johann - Chalupner
88 - Kowacž Johann - Chalupner
89/a - Floresch Wenzl - 1/2 Lehner
89/b - Matuschinetz Nikolas - 1/2 Lehner
90/a - Kozacžek Bartl - 1/4 Lehner
90/b - Strnad Johann - 1/4 Lehner
91 - Mikliežek Joseph - 1/2 Lehner
92/a - Štrnad Johann - 1/4 Lehner
92/b - Štruharž Johann - 1/2 Lehner
93 - David Franz - 1/2 Lehner
94 - Domorad Wenzl - 1/2 Lehner
95/a - Gaidosčhik Joseph - 1/2 Lehner
95/b - Daniek Joseph - 1/2 Lehner
96 - Marek Thomas - 1/2 Lehner
97 - Trkala Joseph - 1/2 Lehner
98 - Strnad Franz - 1/2 Lehner
99 - Sčhebak Wenzl - Chalupner
100/a - Floresch Johann - 1/2 Lehner
100/b - Jancžik Franz - 1/4 Lehner
101/a - Kowaržik Joseph - 1/2 Lehner
101/b - Kružela Johann - 1/2 Lehner
102 - Leonhardt Johann - Häussler
103 - Diwosch Martin - Häussler
104 - Tomecžek Johann - Ganz Lehner
105 - Hnanicžek Martin - Ganz Lehner
106/a - Obadal Josehp - 1/2 Lehner
106/b - Skucžek Wenzl - 1/2 Lehner
107 - Hnjla Katharina - Häussler
108 - Kadletz Johann - Häussler
109 - Herrschaft Brumow - Maiygehof in Kuchawetz
110 - Faguletz Johann - Ganz Lehner
111 - Hnilo Joseph - 1/2 Lehner
112 - Janiczek Martin - Chalupner
113 - Řožnowiak Johann - Chalupner
114 - Řzehusčhek Franz - Chalupner
115 - Bartosch Franz - Chalupner
116 - Cžernicžek Fabian - 1/2 Lehner
117 - Strnad Johann - 1/2 Lehner
118 - Hnjlo Wenzl - 1/2 Lehner
119 - Prokop Franz - Chalupner
120 - Piagka Martin - Chalupner
121 - Gaidoschik Joseph - Chalupner
122 - Machara Martin - Chalupner
123, 124 - Localie Schule (= místní škola)
125 - Hiebl Thomas - 1/4 Lehner
126 - Šcžepanczik Martin - 1/2 Lehner
127 - Slawik Johann - Häussler
128 - Machutek Mathias - 1/4 Lehner
129 - Mozgwa Franz - Chalupner
130 - Herrschaft Brumow - Jägerhaus (Jäger = lovec)
131 - Zwoniczek Franz - Chalupner
132 - Chowancžik Johann - Chalupner
133 - Jancžik Georg - Chalupner
134 - Naniak Georg - Chalupner
135 - Miklas Joseph - Chalupner
136 - Holba Joseph - Chalupner
137 - Herrschaft Brumow - Hegerhaus (= hájovna)
138 - Skubnik Johann - Chalupner
139 - Becžak Anton - Chalupner
140 - Herrschaft Brumow - in Kuchawetz Maytgeb.
141 - Zagiczek Johann - Chalupner
142 - Sowik Barbara - Chalupner
143 - Daniek Johann - Chalupner
144 - Zubek Koseph - Chalupner
145 - Bieleg Joseph - unbavmohut
Sŕňe - Hohsík Nikolaus - Häussler
Sŕňe - Werner Joseph - Häussler
24 - Wanczurek Georg (z) Bilnitz - 1/2 Lehner
4 - Kostka Johann (z) Jastřabý - 1/4 Lehner
5 - Scherga Johann (z) Jastřabý - 1/2 Lehner
6 - Foitik Franz (z) Jastřabý - 1/2 Lehner
9a - Zalek Wenzl (z) Jastřabý - 1/4 Lehner
9b - Zalek Anton (z) Jastřabý - Häussler
15 - Stiassny Jakob (z) Jastřabý - Häussler
18 - Stiepanek Martin (z) Jastřabý - Häussler
27 - Schurain Johann (z) Jastřabý - Häussler
30 - Schurain Johann (z) Jastřabý - 1/4 Lehner
31 - Baržik Johann (z) Jastřabý - Häussler
34 - Stiasný Johann (z) Jastřabý - 1/4 Lehner
40 - Stopka Georg (z) Jastřabý - Häussler
 

 

Štítná (indik. skice 1878)

Polohy:

A - Místní trať
B - Tešuj láz
C - Lázy
D - Rakové
E - Potok
F - Za humny
G - Dubečky
H - Pahrbky
J - Mezi potoky
K - Břehy
L - Brálový
M - Za vrchem
N - Březové
O - Slaný kouty
P - Křivý
Q - Chrásné
R - Za jamou
S - Vrch
T - Nad kouty
U - Pod doubravky
V - Tuřiči
X - Zmilové horky
Y - Horní zmilové horky
Z - Mokré luhy
A' - Loučky
B' - Kamence
C' - Dělnice
D' - Mezi cesty
E' - Nad louží
F' - Pod louží
G' - Staré říky
H' - Lázy
J' - Předčupča
K' - Komory
L' - Kruhy
M' - Hrby
N' - Vrchní pole
O' - Úzké díly
P' - Babijé
Q' - Habijové
R' - Niva
S' - Jáma
T' - Prohlávky
U' - Vyšňová
V' - Kinkovce
X' - Zadní tešuj láz
Y' - Kuty
Z' - Nivy
A'' - Pod jezeří
B'' - Týteš
C'' - Lázy
D'' - Širec
E'' - Dolní Blahové
F'' - Blahové
G'' - Vyšňovská strana
H'' - Brunové
J'' - Blaňová
K'' - Loučky
L'' - Přilet
M'' - Okrajek
N'' - Pod brunové
O'' - Jámy
P'' - Vápenice
Q'' - Skalky
R'' - Kršlísko
S'' - Zelenský
T'' - Salašky
U'' - Boky
V'' - Vylentový
X'' - Kochavec
Y'' - Hruškové
Z'' - Panské hory
TOPlist